Bouwcontroles

Sinds enige jaren voert Bouwvisie al inspecties en bouwcontroles uit. Dit gaat meestal samen met advisering over bouwfysica en installatie techniek vooraf. In de ontwerpfase van een bouwproject worden de bouwfysische en installatietechnische prestaties samen met Bouwvisie vastgesteld. Het waarborgen van deze prestatie eisen kan eenvoudig door metingen te verrichten voor of tijdens de oplevering […]

Wet Kwaliteitsborging Tweede Kamer

De meerderheid van de Tweede Kamer heeft gisteren voor gestemd over het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen. De volgende horde zal de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer zijn. Indien de Eerste Kamer dit wetsvoorstel ook volgens planning goedkeurt, zal per 1 januari 2018 de Wet kwaliteitsborging in werking kunnen treden. https://web.archive.org/web/20170327120645im_/https://www.bouwvisie-ri.nl:80/afbeeldingen/wk_2e_kamer.jpg

Lighthouse Club Award 2017

Bouwvisie dingt mee naar de nominatie van de prestigieuze LC Award 2017. Het project is een duurzame transformatie van het voormalige ketelhuis op het Vredestein terrein in Doetinchem naar een modern kantoorpand van Hooiland Vastgoed. De ketenpartners binnen het bouwteam zijn ten Hag Makelaars, van Campen Bouw, Kremer Installatietechniek en Wassink Installatie. https://web.archive.org/web/20170327120545im_/https://www.bouwvisie-ri.nl:80/afbeeldingen/LC_AWARD_2017_norm.jpg Alle ketenpartners […]

Kansen voor bedrijven

De nieuwe MIA / Vamil regeling 2017 voor bedrijven is beschikbaar. Bouwvisie kan helpen en is gecertificeerd als GPR Gebouw Expert om de MIA en/of Vamil aanvraag in te dienen. MIA voordeel is 13,5% of 27% als aftrekpost van de bedrijfswinst! Indien de MIA regeling niet haalbaar is, kunnen we adviseren bij de EIA regeling […]