Met de introductie van de NTA8800 veranderd ook de rekenmethodiek van de Thermische Isolatie. De huidige NEN1068 vervalt per 1-1-2021. Daarvoor in plaats moet er met H8 uit de NTA8800 gerekend worden. De minimale wettelijk Rc waarden worden ook verhoogd. www.fysicalc.nl kan nu al rekenen volgens de nieuwe methode. Tevens toetst de online software op de nieuwe Rc eisen. Voor meer info zie www.fysicalc.nl

#Rcwaarde #onlinerekentool #nta8800 #thermischeisolatie #bouwfysicanieuws #bouwbesluit