Tijd voor Thermografie

Infrarood opnames kunnen voor meerdere doeleindengemaakt worden: zoeken naar lucht- en warmtelekken in de bouwkundige schil, opsporen van slechte contacten bij elektra verdeelinrichtingen en bij vochtproblemen. Bouwvisie is gespecialiseerd in deze thermografie opnames, eventueel gecombineerd met andere inspecties (blowerdoor-, luchtdebiet-, geluidmetingen, RV, temperatuur, CO2, vocht en energie monitoring). De winter staat weer voor de deur […]

Boete voor ontbreken EPA-U Label

Het energielabel voor utiliteitsgebouwen is verplicht. Sinds 1 juli 2015 is via de woningwet wettelijk geregeld dat vanaf die datum gebouwen zonder een energielabel een boete van �1300 krijgen! Het gaat in de woningwet om de aanpassing van artikel 120b. Dit artikel gaat over handhaving van internationale verplichtingen, zoals de implementatie van de EPBD, de Europese […]

Deventer Profielen Onderzoek

EPC reductie tot 0,04 met DEVENTER Profielen Op verzoek van DEVENTER Profielen heeft bouwfysisch en installatie adviesbureau Bouwvisie het effect van toepassing van DEVENTER Profielen in de EPG berekening aangetoond. Bij de nieuwbouw van een gebouw, moet er volgens het bouwbesluit voldaan worden aan een energie prestatie eis, de EPC wordt bepaald volgens de NEN […]