De Wet kwaliteitsborging bouw treedt per 1 januari 2024 in werking voor nieuwbouw en voor verbouw van grondgebonden gebouwen, zoals woningen en eenvoudige bedrijfsgebouwen. Dit zijn gebouwen welke onder gevolgklasse 1 vallen. De Wkb is onderdeel van de Omgevingswet en heeft tot doel de kwaliteit van de bouw te verbeteren en de positie van de opdrachtgever te versterken. De Wkb zou al een aantal keren eerder ingaan maar werd telkens uitgesteld. Het inschakelen van een onafhankelijke kwaliteitsborger is vanaf 1 januari 2024 verplicht.

Deze kwaliteitsborger kijkt mee tijdens de planvorming, de uitvoering en oplevering van het bouwwerk. Tevens geven ze een verklaring bij gereedmelding en 2 weken erna mag het bouwwerk worden gebruikt.

Ontdekt de kwaliteitsborger dat iets niet aan de bouwtechnische regels voldoet? Dan zijn de initiatiefnemer, de aannemer en eventuele adviseurs aan zet om de fout te herstellen. Voldoet het bouwwerk aan de voorschriften, dan stelt de kwaliteitsborger een verklaring op waarmee de initiatiefnemer het project gereed kan melden bij de gemeente.

Bouwvisie Inspectieprofs BV kan u per 1 januari 2024 begeleiden bij dit proces als kwaliteitsborger.