Bouwvisie werkt met het programma GPR Gebouw 4. Dit is een hulpmiddel bij het vaststellen, afspreken en toetsen van Duurzaam Bouwen ambities. Bouwvisie maakt, in overleg met de marktpartijen, afspraken met de gemeenten over de DuBo ambities. Ook projectontwikkelaars, architecten en woningcorporaties kunnen zelf ambities stellen m.b.t. duurzaamheid. Deze ambities worden in GPR Gebouw helder en eenduidig vastgesteld in de vorm van rapportcijfers die gelden als minimale prestatie eisen per module. Gedurende het ontwerpproces kan Bouwvisie controleren of het ontwerp aan de prestatie eisen voldoet. Daarnaast kunnen de consequenties van verschillende maatregelen en ontwerpkeuzes direct inzichtelijk worden gemaakt.

logo GPR Gebouw

Het programma GPR gebouw drukt de DuBo ambitie uit in 5 onderwerpen: Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde. Bouwvisie kan dit instrument voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw gebruiken en het is geschikt voor woningbouw, kantoren en onderwijsgebouwen. Het pakket sluit aan bij de bestaande wet- en regelgeving, zoals het EnergieLabel, Woningkeur en Politiekeurmerk. Bovendien wordt de CO2 uitstoot van een project inzichtelijk gemaakt.

Medewerkers van Bouwvisie zijn GPR Gebouw Expert. Indien u uw MIA of Vamil-aanvraag wilt onderbouwen met GPR Gebouw, moet een erkende GPR Gebouw Expert de berekening controleren in vergunnings- en opleverfase. Dit is interessant indien u een utiliteitsgebouw duurzaam wilt renoveren of bouwen. Met de regeling Milieu Investeringsaftrek (MIA) kunt u over max. 36% van de helft van uw investering belastingvoordeel bereiken.