De energie prestatie norm is tegenwoordig veelal leidend bij het toetsen op het bouwbesluit. De EPG heeft invloed op het energieverbruik van de woningen, maar ook op de ventilatie en kan zelfs gevolgen hebben op de daglichttoetreding, brandveiligheid en oververhitting. Daarom maken we al in VO stadium de EPG berekeningen. Natuurlijk houden we het kostenaspect en het praktisch toepassen van de energiebesparende maatregelen hierbij goed in evenwicht.

» EPG volgens NEN 7120 / NEN8088-1 volgens uitgebreide methode lineaire koudebruggen NPR2068 of ISSO 82.1 EPA-W.

https://web.archive.org/web/20140110090328im_/https://www.bouwvisie-ri.nl:80/afbeeldingen/energielabel_norm.jpg
https://web.archive.org/web/20140110090328im_/https://www.bouwvisie-ri.nl:80/afbeeldingen/NEN_logo_norm.jpg
https://web.archive.org/web/20140110090328im_/https://www.bouwvisie-ri.nl:80/afbeeldingen/trias_Energ_logo_klein.jpg