In projecten voor woningen, kinderopvang, celcomplexen, gezondheidzorg, kantoren, logiesfuncties en onderwijs moet aan de prestatie-eis voor daglichttoetreding uit het bouwbesluit worden voldaan. Het opstellen van deze berekeningen is onderdeel van ons dagelijkse werk. De rekenmethode bevat vereenvoudigingen van de werkelijkheid. Het kan daarom voorkomen dat er volgens de bouwbesluit norm niet voldoende daglichttoetreding aanwezig is, terwijl dit in de praktijk wel het geval is. Bijvoorbeeld bij verblijfsruimten waarbij er te weinig daglicht via de gevelopeningen binnenkomt door overstekken en/of belemmeringen. Bouwvisie kan u helpen met een gelijkwaardige oplossing voor de bouwaanvraag aan te tonen.

» verblijfsgebied en – ruimten volgens NEN 2057 en H3 afd. 3.11.
https://web.archive.org/web/20140110090343im_/https://www.bouwvisie-ri.nl:80/afbeeldingen/afbeelding_daglicht_norm.jpg