Het maken van een veiligheids- en gezondheidsplan is verplicht voor een ontwerpende partij indien:
Het werk risicovol is (dit project behoord tot deze categorie volgens artikel 2 sub a van het arbeidsomstandighedenbesluit)

Kennisgeving is verplicht indien:
» De geraamde duur van het bouwwerk meer dan 30 mensdagen beslaat en op die bouwplaats op enig moment meer dan 20 werknemers tegelijkertijd werken.
» De geraamde duur van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen beslaat.

De ontwerpende partij stelt een V & G coördinator Ontwerpfase aan. Het dossier dient als informatiebron voor bijvoorbeeld periodieke reinigingswerkzaamheden of periodiek onderhoud en is bestemd voor:
» De eigenaar of beheerder van het bouwwerk
» Degene die kan beslissen over de uitvoering van latere werkzaamheden

Als aannemer bekend is, maakt deze op basis van V & G plan Ontwerpfase een V & G plan uitvoeringsfase en stelt een uitvoerende V & G coördinator aan. Tijdens de uitvoering is het V & G plan met bouwvergaderingen telkens een agendapunt.

 

https://web.archive.org/web/20140110090219im_/https://www.bouwvisie-ri.nl:80/afbeeldingen/bouwhelmen_klein.jpg

https://web.archive.org/web/20140110090219im_/https://www.bouwvisie-ri.nl:80/afbeeldingen/VCA_klein.jpg