Bouwvisie maakt voor verschillende woning eigenaren maatwerkadviezen. In deze maatwerkadviezen worden de energiebesparende maatregelen inzichtelijk gemaakt qua energiebesparing, CO2 reductie en kosten. Hierbij wordt altijd rekening gehouden met de gevolgen voor het binnenklimaat en de gezondheid.
https://web.archive.org/web/20140109085828im_/https://www.bouwvisie-ri.nl:80/afbeeldingen/huis_-_rekenmachine_norm.jpg

Indien de eigenaar van een woning een hypothecaire lening wil afsluiten voor het bekostigen van de geadviseerde energiebesparende maatregelen, dan kan Bouwvisie hiervoor een aparte rapportage opstellen die aan de hypotheekverstrekker geleverd kan worden. Er wordt rekening gehouden met de volgende uitgangspunten: investeringskosten, afsluitkosten, duur hypotheek, rente, belastingaftrek en de inflatie. Uiteindelijk wordt de Netto Contacte Waarde (NCW) uitgerekend. De NCW-methodiek is nauwkeuriger dan de eenvoudige berekening van de terugverdientijd. De NCW-berekening geeft inzicht of een bepaalde investering rendabel is.

Met deze aanvullende dienst probeert Bouwvisie de opdrachtgever centraal te stellen en zich in te leven in de wensen en behoeften van klanten.

https://web.archive.org/web/20140109085828im_/https://www.bouwvisie-ri.nl:80/afbeeldingen/isoleer_je_huis_norm.jpg
https://web.archive.org/web/20140109085828im_/https://www.bouwvisie-ri.nl:80/afbeeldingen/zonnepanelen_op_daken_norm.jpg