De Milieuprestatie voor woningen en kantoren (groter dan 100m�) is al sinds 2013 verplicht om bij de omgevingsvergunning in te dienen. Bouwvisie heeft sinds die tijd onderzocht voor de verschillende woningtypen wat de relatie is tussen de EPG en de MPG.

De Milieubelasting blijkt grofweg te bestaan uit 3 gelijke delen. Namelijk een derde voor het casco van de woning, een derde voor de gevels, vloeren en dak en een derde voor de inbouw en installatie. Dit geldt voor alle woningtypen. De schaduwprijs is de uitkomst van de MPG berekening. Deze fictieve kosten staan voor het oplossen van uitputting en emissie van de gebruikte grondstoffen.

De resultaten van de MPG scores de afgelopen jaren liggen tussen de � 0,25 en de � 0,47 per m� BVO per jaar bij een EPC van maximaal 0,4. Door de strengereenergetische eisen, in 2020 alle nieuwbouw bijna energieneutraal BENG, worden er bijvoorbeeld meer isolatiematerialen en drievoudig glas toegepast. Deze materialen zorgen echter voor een beperkte toename van de milieubelasting, dus een hogere schaduwprijs. De installatie,zonnestroom (PV) panelen, zorgen echter voor de grootste stijging van de schaduwprijs om naar nearly Zero Energy Buildings te komen (nZEB met EPC = 0). Er is dus een duidelijke relatie tussen de EPG en de MPG.

https://web.archive.org/web/20170106221012im_/https://www.bouwvisie-ri.nl/afbeeldingen/ucJHgAwAnTP.jpg
bron: Hogeschool Windesheim

De strengere energieprestatie eisen zorgen ervoor dat de milieubelasting door toepassing van meer materiaal zal stijgen, maar de totale milieubelasting van de gebouwen zal wel afnemen, omdat de gebouwen energiezuiniger worden. Er zal in de toekomst zeker een bouwbesluit eis komen voor de MPG met een gedifferentieerd plafond per woning/ kantoor voor de schaduwprijs. De boodschap is dat er met toekomstige MPG eisen rekening gehouden moet worden met de nearly Zero Energy Buildings.