De verkoop van de woningen stagneert. Daarom is er sinds 1 januari 2013 een nieuwe Ministeriėle Regeling Hypothecair Krediet. Deze MR wil zeggen dat er € 8000 extra hypotheek mogelijk is bij een woning welke een A++ label heeft of tot 106% van de woningwaarde als er sprake is van energiebesparende voorzieningen.

Het gaat hier dus om het verlagen van de energielasten voor de bewoners. In de praktijk zijn de energielasten ongeveer 25% van de totale woonlasten. Bovendien zullen de energielasten de komende jaren nog stijgen. Het idee erachter is dat de woningkopers besparen op energie om zo op termijn de hogere hypotheek af te lossen.

https://web.archive.org/web/20140109085755im_/https://www.bouwvisie-ri.nl:80/afbeeldingen/A++_label_norm.jpg

Er zijn nog meer financiėle mogelijkheden om de woningverkoop te stimuleren, namelijk de al bekende starters leningen en nieuwe duurzaamheidslening, beide via de SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten). Aan de duurzaamheidslening zijn energiebesparende maatregelen en een lagere rente gekoppeld. Deze lening kan net de stimulans zijn om energiebesparende maatregelen toe te passen als de bank niet voldoende hypotheek verstrekt.

De duurzaamheidslening bedraagt tussen de € 2500 en de € 25000. De looptijd is maximaal 15 jaar en de rentekorting is 3% van de marktrente.

https://web.archive.org/web/20140109085755im_/https://www.bouwvisie-ri.nl:80/afbeeldingen/SVn_logo_norm.jpg