Voor de omgevingsvergunning zal een gebouw moeten worden ingedeeld in gebruiksfuncties. In het ontwerpproces moeten, volgens een gestructureerde aanpak, de juiste begrippen, indelingen en benamingen benoemd worden zoals deze in het Bouwbesluit worden gebruikt. Belangrijk hierbij zijn de bepaling van de gebruiksoppervlakte per gebruiksfunctie, vaststelling van de verblijfsgebieden en verblijfsruimten, het aantal personen, de indeling van toegankelijkheidssectoren, afscheidingen/doorval beveiliging, trappen en de controle van ruimten en afmetingen.

https://web.archive.org/web/20140110090338im_/https://www.bouwvisie-ri.nl:80/afbeeldingen/traphek_klein.jpg
» gebieden controle volgens H2 Gebruiksveiligheid en H4 Bruikbaarheid, NEN2768 en NEN 2580.
 

https://web.archive.org/web/20140110090338im_/https://www.bouwvisie-ri.nl:80/afbeeldingen/gebieden_0.jpg