Fysicalc rekent nu met de NEN1068:2012

De Regeling Bouwbesluit 2012 stuurt de NEN normen aan, welke wettelijk toegepast moeten worden. Voor de Thermische Isolatie van Gebouwen is sinds 1 april 2014 de NEN1068:2012 aangewezen.

Er is echter een correctieblad C1 van 1-1-2014. Hierin worden enkele onduidelijkheden in de NEN1068:2012 gecorrigeerd, wordt de afschotisolatie nu volledig volgens de NEN-EN-ISO 6946 berekend en de Nederlandse berekeningswijze voor samengestelde constructies is verder uitgewerkt dan die in de NEN-EN-ISO 6946.

Dit correctieblad NEN1068/C1 wordt NIET door de regeling Bouwbesluit 2012 aangewezen en is dus niet rechtsgeldig. Echter om geen verkeerde Rc waarden als uitkomst te krijgen, rekent dé online Rc rekentool fysicalc wel met de juiste tabellen uit de NEN1068/C1, maar nog niet met de nieuwe afschotisolatie methode en de berekeningswijze voor samengestelde constructie uit de NEN1068/C1!

Hiermee is www.fysicalc.nl het eerste en enige software pakket dat volgens het Bouwbesluit correct rekent. Kortom met fysicalc bent u altijd up to date.
https://web.archive.org/web/20141024202427im_/https://www.bouwvisie-ri.nl/afbeeldingen/Fysicalc_logo.jpg