In 2016 zijn er weer wijzigingen in de diverse fiscale regelingen en subsidies tot stand gekomen.

1. annu�taire lening: energiebespaarlening SVn voor particuliere woningeigenaren voor bestaande bouw met lage rente https://ikinvesteerslim.nl/

2. duurzaamheidslening voor particuliere woningeigenaren van de SVn via de gemeente www.svn.nl

3. energiebesparende voorzieningen voor particulieren onder bepaalde voorwaarden via de hypotheek te financieren via geldverstrekkers. Dat mag tot 106 procent (in plaats van 102 procent) van de woningwaarde. En er moet een energieprestatiegarantie zijn afgegeven voor minimaal tien jaar.

4. de energieprestatievergoeding (EPV) voor Woningcorporaties, die kunnen voor Nul-op-de-Meterwoningen een EPV krijgen van de huurders.

5. SDE+ subsidie voor warmte opwekkers http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie-sde

6. MIA/Vamil regeling voor ondernemers http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/miavamil/introductie

7. EIA regeling voor ondernemers http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia/kom-ik-in-aanmerking

Kortom voldoende middelen om extra energiebesparende maatregelen te financieren!
Bouwvisie helpt u hierbij.