Vrijdag 20 november met Centrum voor Architectuur & Stedebouw Arnhem door de binnenstad van Arnhem gewandeld om de recente projecten te bewonderen: Eusebius kerk, Building026 kantoor, Path� bioscoop en Arnhem Centraal.

https://web.archive.org/web/20170107120931im_/https://www.bouwvisie-ri.nl/afbeeldingen/casa_nov_15.jpeg