Bouwvisie Inspectieprofs BV is gecertificeerd voor NL-EPBD procescertificaat Energieprestatie Gebouwen conform de BRL9500-U en BRL9500-W (basis- en detailmethode). Onze certificaten zijn via deze links SKG-IKOB in te zien:

Certificaat – Energieprestatie Gebouwen (SKG-IKOB) (BRL 9500-W)
Certificaat – Energieprestatie Gebouwen (SKG-IKOB) (BRL 9500-U) 

Team

Frank Postma
Mede eigenaar Bouwvisie Inspectieprofs / adviseur

Casper Mellink
Mede eigenaar Bouwvisie Inspectieprofs / inspecteur