Rc en U waarde berekeningen volgens NEN 1068 incl. condensatie risico analyse volgens NEN-EN-ISO13788. Met de toenemende diktes van isolatiematerialen en na-isolatie van bouwconstructies kan het gevaar voor schades door condensatie toenemen. Langdurige condensatieplekken kunnen leiden tot schimmelvorming. Bouwvisie onderzoekt voor u het risico op oppervlaktecondensatie en inwendige condensatie.

Fysicalc is dé online rekentool voor bouwfysische berekeningen. Dit programma is door Bouwvisie ontwikkeld. Voor meer informatie zie www.fysicalc.nl

 

https://web.archive.org/web/20140110090353im_/https://www.bouwvisie-ri.nl:80/afbeeldingen/Fysicalc_logo.jpg

https://web.archive.org/web/20140110090353im_/https://www.bouwvisie-ri.nl:80/afbeeldingen/CRA_0.jpg