Volgens NEN 2778 / NPR 2878. Bij de koudebrug berekeningen is de f-factor volgens het bouwbesluit maatgevend. Voor woningbouw is dit 0,65 en utiliteitbouw is dit 0,5. Bouwvisie kan u snel en eenvoudig inzage geven op de temperatuur verdeling van een bouwkundige constructie.

Tevens kunnen er U waarden volgens de eindige elementen methode van bijvoorbeeld bouwconstructies, kozijnhout, deuren, kunststof- en aluminium profielen berekend worden. Tot slot is het mogelijk om de Psi [en Psi Passief Huis] waarden door Bouwvisie te laten uitrekenen.

De U waarde drukt de hoeveelheid warmte uit die per seconde, per 1 m² en per graad temperatuurverschil tussen de ene en de andere zijde van een wand (constructie) doorgelaten wordt.

De Psi waarde of ψ-waarde drukt de hoeveelheid warmte uit die per seconde, per 1 m¹ en per graad temperatuurverschil tussen de ene en de andere zijde van een aansluitdetail (lineaire koudebrug) doorgelaten wordt.

https://web.archive.org/web/20140110090210im_/https://www.bouwvisie-ri.nl:80/afbeeldingen/koudebrug_afbeelding.jpg