Tijdens de start van de ontwerpfase is het belangrijk om te controleren of het ontwerp voldoet aan de belangrijkste bouwbesluit eisen. In dit stadium kan het ontwerp nog eenvoudig aangepast worden. Indien het ontwerp niet gewijzigd mag worden, kan Bouwvisie in overleg met de opdrachtgever bekijken of er een “gelijkwaardige oplossing” mogelijk is. De Quick scan zorgt dan voor meer duidelijkheid.

De Quick Scan methode werkt met de volgende fasen:

1. Indeling van het gebouw in gebruiksfuncties.
2. Vaststellen bezettingsgraden.
3. Bepaling van de gebruiks- en verblijfsgebied oppervlakten.
4. Indeling van het gebouw in brand- en rookcompartimenten en vluchtroutes.
5. Toetsing aan de belangrijkste eisen van het bouwbesluit, zoals brandveiligheid (vluchtroutes, WBDBO-eisen, etc), de energieprestatie norm, de geluidisolatie, de daglichttoetreding en de praktische bruikbaarheid (ruimte-afmetingen, etc).

Het resultaat is een helder rapport met een lijst van aandachtspunten en oplossingsmogelijkheden, waarmee tot een goed definitief ontwerp gekomen kan worden.

https://web.archive.org/web/20140110090239im_/https://www.bouwvisie-ri.nl:80/afbeeldingen/quick_scan_norm.jpg
https://web.archive.org/web/20140110090239im_/https://www.bouwvisie-ri.nl:80/afbeeldingen/vrom_1_norm.jpg