Installatietechnische advies toets

Naast het bouwbesluit worden er veel woningen gebouwd onder de garantie van de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK), Woningborg en Bouwfonds. Deze stellen aanvullende bouwkundige en installatietechnische eisen. Bouwvisie kan door de “oude” GIW-ISSO 2008 installatietechnische toets de eisen vaststellen waaraan installaties en bouwwerken moeten voldoen conform de eisen van SWK, Bouwfonds en Woningborg.

GIW-ISSO 2008
Toets voor de volgende installatietechnische onderwerpen Verwarming, Ventilatie, Warm tapwater en Installatiegeluid conform de GIW/ISSO publicatie Ontwerp- en montageadviezen.

https://web.archive.org/web/20140110090234im_/https://www.bouwvisie-ri.nl:80/afbeeldingen/isso_norm.jpg