De standaard werkzaamheden bij een functionele adviesopdracht:

De werkzaamheden voor het voorontwerp bestaan uit het ontwikkelen van een globale omschrijving van de technische installaties in het bouwproject, uitgaande van het goedgekeurde programma van eisen met als resultaat:

» installatieconcept.
» ruimtebehoefte voor de installaties.
» een tekstuele toelichting op het voorontwerp, inclusief de meest essentiėle
principeschema’s van de installaties.

Het zo nodig bijstellen en aanvullen van het programma van eisen van de opdrachtgever en te komen tot goedkeuring door alle betrokken partijen. Het voeren van het benodigde overleg m.b.t. aanvragen nuts aansluitingen.

https://web.archive.org/web/20140110090403im_/https://www.bouwvisie-ri.nl:80/afbeeldingen/vo_0.jpg
https://web.archive.org/web/20140110090403im_/https://www.bouwvisie-ri.nl:80/afbeeldingen/principetek_cv.jpg