» luchtkanaalberekeningen
» statische en dynamische warmteverliesberekeningen
» koellast berekeningen
» warmte- en koelingafgifte selectie
» 2D en 3D installatietekeningen
» TO temperatuur overschrijding- en comfort berekeningen
» leiding berekeningen CV, water, koeling, gas, riolering en elektra
» aansluitwaarde bepaling gas en elektra

https://web.archive.org/web/20140110090229im_/https://www.bouwvisie-ri.nl:80/afbeeldingen/warmteverlies_0.jpg