De Installatie Performance Scan is een nieuw instrument dat snel inzicht geeft in de verbetermogelijkheden van de verwarmings- of koelinstallatie van een gebouw. Bouwvisie kan u laten zien welke eenvoudig te realiseren installatietechnische aanpassingen leiden tot een lager energiegebruik, minder storingen en minder comfortklachten.

De Installatie Performance Scan kan worden toegepast op klimaatinstallaties van utiliteitsgebouwen en collectieve installaties in de woningbouw. Niet-aardgas gestookte ketels zijn hierbij uitgesloten. Voor de opwekking van koude wordt uitgegaan van conventionele (compressie)koelmachines.
Bij toepassing van de scan wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van beschikbare gegevens, bijvoorbeeld uit periodiek onderhoud, de SCIOS-keuring en STEK-keuring.

De voordelen op een rij:
De Installatie Performance Scan geeft de gebouwbeheerder grip op de prestaties van zijn klimaatinstallatie. De scan:
• wijst op eenvoudige oplossingen om het aantal storingen
te verminderen
• zorgt voor een lager energieverbruik zonder grote extra
investeringen;
• leidt tot meer comfort voor gebruikers en minder kosten
voor de eigenaar
• is ontwikkeld in opdracht van de overheid en geeft dus
een onafhankelijk advies
• in collectieve installaties van woongebouwen wordt
rekening gehouden met aspecten die specifiek zijn voor
dergelijke installaties

 

https://web.archive.org/web/20140110090249im_/https://www.bouwvisie-ri.nl:80/afbeeldingen/IPS_logo.jpg