De werkzaamheden bij het definitieve ontwerp bestaan uit het vastleggen van de hoofdopzet van de installaties met capaciteitsbepaling en globale dimensionering van het installatieconcept met als resultaat:

– Ontwerptekeningen: ruimteverwarming (opwek- & afgiftesysteem) inclusief warmteverlies berekening, koeling (opwek- & afgiftesysteem) inclusief koellast berekening, drinkwater incl. warm tapwater bereiding, vuil- en hemelwaterafvoeren tot één meter buiten de gevel (excl. infiltratie), ventilatie berekening en gasleidingnet tot de aansluitpunten. De benodigde kanalen- en leidingberekeningen voor alle installaties.
– Elektrotechnische installatie: hoofdverdeling, voedingen, wandcontactdozen, lichtschakelaars, aansluitpunten verlichting, groepsaanduiding, CAI- en telefooninstallatie en alle regeltechnische en elektrotechnische aansluitingen voor o.a. de W-installatie.

https://web.archive.org/web/20140110090413im_/https://www.bouwvisie-ri.nl:80/afbeeldingen/installatie_tek.jpg