De standaard werkzaamheden bij een functionele adviesopdracht:

De werkzaamheden voor de bestekfase bestaan uit de verdere uitwerking van het definitieve ontwerp tot functionele bestekstukken die informatie bevatten voor de prijsvorming en als contractstukken kunnen dienen met als resultaat:

» een functioneel bestek, waarin tevens opgenomen de technische en administratieve bepalingen.
» functionele bestektekeningen gebaseerd op de definitieve ontwerptekeningen van de architect.

https://web.archive.org/web/20140110090224im_/https://www.bouwvisie-ri.nl:80/afbeeldingen/stabu_bestek_.jpg