De ventilatie toevoer in een gebouw moet toereikend zijn om een gezond binnenklimaat te creëren. Het is belangrijk om een goed ventilatieconcept te ontwerpen. Dit ventilatieconcept moet afgestemd zijn op de functie van het gebouw, het bouwbesluit en de wensen van de gebruikers. Bouwvisie heeft afgelopen jaren al natuurlijke, mechanische en combinatie ventilatiesystemen ontworpen.

» woning- en utiliteitbouw volgens NEN 1087.
» doorspuibaarheid volgens H3 afd. 3.7.
» parkeergarage`s en –stallingen volgens NEN 1087, NEN 2443 en de Praktijkrichtlijn van NVBR/LNB.

 

https://web.archive.org/web/20140110090204im_/https://www.bouwvisie-ri.nl:80/afbeeldingen/woningventilatie_norm.jpg

https://web.archive.org/web/20140110090204im_/https://www.bouwvisie-ri.nl:80/afbeeldingen/spuien_norm.jpg

https://web.archive.org/web/20140110090204im_/https://www.bouwvisie-ri.nl:80/afbeeldingen/luchtkanalen_klein.jpg