Bij een utiliteitsgebouw worden de EPC eisen steeds verder aangescherpt. Gezondheid en comfort mogen daarbij niet uit oog worden verloren. Bouwkundige en installatietechnische maatregelen zullen zorgvuldig op elkaar moeten worden afgestemd. Door integrale kennis van bouwregelgeving, bouwfysica, bouwtechniek en installatietechniek kan Bouwvisie u hierbij van dienst zijn.

» EPG volgens NEN 7120 / NEN8088 of ISSO 75.1 EPA-U.

 

https://web.archive.org/web/20140110090333im_/https://www.bouwvisie-ri.nl:80/afbeeldingen/U_label_logo_klein.jpg

https://web.archive.org/web/20140110090333im_/https://www.bouwvisie-ri.nl:80/afbeeldingen/NEN_logo_norm.jpg

https://web.archive.org/web/20140110090333im_/https://www.bouwvisie-ri.nl:80/afbeeldingen/CO2_klein.jpg