“Gelijkwaardige oplossingen”
Veel opdrachtgevers hebben moeite met het toetsen van een ontwerp op brandveiligheid. Bouwvisie kan voor uw projecten adviseren hoe u een brandveilig ontwerp kunt realiseren. Standaard oplossingen zijn veelal niet toereikend of worden vaak als minder wenselijk beschouwd. Daarom heeft Bouwvisie zich gespecialiseerd in het uitwerken van alternatieve “gelijkwaardige” oplossingen. Deze “gelijkwaardige” oplossingen komen in overleg met de opdrachtgever en eventueel de brandweer tot stand, zodat we geen concessies doen aan de benodigde brandveiligheid.

Rookverspreiding
Rook is van groot belang op de vluchtroutes in een gebouw. Door het “Vultijden-rekenmodel” is het mogelijk om o.a. de rookverspreiding inzichtelijk te maken zodat het ontwerp van de vluchtroutes geoptimaliseerd kan worden.

Brand- en rookcompartimentering
De brandveiligheidtoets geeft alle voor het gebouw relevante artikelen uit het bouwbesluit weer. Enkele belangrijke afdelingen hiervan zijn de brand- en rookcompartimentering en de vluchtwegen. Door brand- en rookcompartimentering toe te passen, wordt voorkomen dat een brand onbeheersbaar wordt en de rook zich door het hele gebouw verspreid. Uit elk rookcompartiment moet een persoon bij brand via twee onafhankelijke vluchtroutes kunnen ontvluchten. In het bouwbesluit worden eisen gesteld aan de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) tussen brandcompartimenten. Met behulp van de rekenmethode volgens NEN6068 kunnen we het stralingsniveau op een bedreigde ruimte of gevelopening bepalen.

» Grote brandcompartimenten volgens Rapport concept “Beheersbaarheid van Brand 2007”
» Vuurlast berekeningen volgens NEN 6090.
» Complete brandveiligheidtoets en gebruiksbesluit of Quick Scan volgens NEN-EN 1838, NEN 2535, NEN 2575 en NEN 6088.
» Brandoverslag tussen brandcompartimenten volgens NEN 6068.
» Rookverspreiding en beschikbaarheid vluchtwegen volgens Vultijdenmodel.
» Programma van Eisen voor brandmeld- en ontruimingsinstallaties volgens Regeling Brandmeldinstallaties, NEN 2535 en NEN 2575.
» Brandveiligheid en Ventilatie parkeergarages volgens NEN 1087, NEN 2443 of Praktijkrichtlijn van de NVBR/LNB.

https://web.archive.org/web/20140110090154im_/https://www.bouwvisie-ri.nl:80/afbeeldingen/brand_0.jpg