De Stabu systematiek bestaat uit de volgende indeling: Algemene Voorwaarden, Bouwkundig- en Installatietechnisch bestek. Een compleet Stabu- of functioneel bestek is een belangrijke schakel tussen opdrachtgever en de uitvoerende partijen. Bouwvisie is in staat om een heldere, samenhangende en juridisch verantwoorde projectdocumentatie te maken. Voor deze projecten is het eindresultaat een deel- of compleet bestek waarmee een gebouw op de juiste wijze aanbesteed kan worden.

Tevens maakt Bouwvisie productomschrijvingen waar productspecificaties van toeleveranciers volgens de Stabu systematiek in verwerkt staan. Deze fabrikanten bestekken kunnen de toeleveranciers zelf gebruiken in alle eigen publicaties en/of voor opname in de Stabu FPS bestanden (Fabrikanten Product Specificatie).

https://web.archive.org/web/20140110090214im_/https://www.bouwvisie-ri.nl:80/afbeeldingen/stabu_0.jpg