Het PvE is de leidraad voor alle ontwerpende partijen. Het bestaat uit 2 delen: ruimtelijk en technisch eisen.

In het ruimtelijk PvE staan o.a. de volgende onderwerpen vermeld: de ruimtebehoefte met mē, de onderlinge relaties en posities van deze ruimten met benoeming van de activiteiten, het afwerkingniveau en de voorzieningen.

Het technische deel gaat over de prestaties op het gebied van bouwfysica en installatietechniek. Dit zijn wettelijke eisen (bouwbesluit en NEN normen) en aanvullende vraaggerichte eisen (comfort en binnenklimaat).

https://web.archive.org/web/20140110090358im_/https://www.bouwvisie-ri.nl:80/afbeeldingen/kantoortuin_klein.jpg

https://web.archive.org/web/20140110090358im_/https://www.bouwvisie-ri.nl:80/afbeeldingen/groene_organisatie_klein.jpg

https://web.archive.org/web/20140110090358im_/https://www.bouwvisie-ri.nl:80/afbeeldingen/kozijn-zonwering_klein.jpg