Bouwvisie is, in opdracht van St Hilverzorg, samen met de partners Weijman/van Grootheest & Cevesin bezig met de renovatie van zorgcentrum Kerkelanden. Het zorgcentrum bestaat uit 3 bouwdelen met gezondheidszorg en 198 wooneenheden. De ambitie is energiebesparing (minimaal energielabel A), meer comfort en een gezonder binnenklimaat. Het mooie project wordt in april/mei 2016 opgeleverd.

https://web.archive.org/web/20170106175037im_/https://www.bouwvisie-ri.nl/afbeeldingen/mfoOt798XLh.jpg