De KlaassenGroep is winnaar bij NiaNesto, de innovatieve prijsvraag van woningcorporatie Portaal om een energienotaloze woning te bouwen (dus 0 op de energierekening). Met het concept CasaVita is de KlaassenGroep een van de winnaars geworden van de prijsvraag. Wij zijn klaar voor de energienotaloze toekomst, wie doet met ons mee?

CasaVita is een samenwerking tussen de KlaassenGroep, Kremer Installatietechniek, Van Losser installatie, ERS-Raaklein Architecten, Bouwvisie en Masterwall.

Meer informatie over niaNesto zie www.nianesto.nl. Andere winnaars van niaNesto zijn Volker Wessels, Dura Vermeer, Heembeton en We Build Homes.

https://web.archive.org/web/20140109085706im_/https://www.bouwvisie-ri.nl:80/afbeeldingen/NIANESTO_norm.jpg