De huurwoningen van Sité Woondiensten zijn 1 jaar gemonitoord door Bouwvisie. Sité Woondiensten wilde het energieverbruik na de grondige Passief Huis renovatie inzichtelijk gemaakt hebben. Vooraf was berekend dat de woningen ca. 300m³ gas en ca. 2400kWh elektra in totaal zouden verbruiken. Na een jaar het gas- en elektra meten werden deze vooraf gestelde doelen succesvol behaald. Er is rekening gehouden met het huishoudelijke verbruik welke moeilijk te voorspellen is, doordat de bewoners verschillend met vooral het elektra verbruik omgaan. De lage energienota is gerealiseerd door een erg goede schilisolatie met weinig warmte- en luchtlekken. Een lucht-water warmtepomp – HR ketelcombinatie (AWB Genia Hybrid) en gebalanceerde ventilatie met warmte terugwinning als installatie.

https://web.archive.org/web/20161016184555im_/https://www.bouwvisie-ri.nl/nieuwsfoto1.jpg

https://web.archive.org/web/20161016184555im_/https://www.bouwvisie-ri.nl/nieuwsfoto2.jpg