Heutink Ontwikkeling Bouw en Olaf Gipser Architects hebben na selectieprocedure de ontwikkeling en bouw voor de ‘De Overtoomse Loft’ gewonnen. Op het braakliggende terrein, hoek Postjesweg en de metrolijn, komt het nieuwbouwproject met 87 unieke huur- en koopwoningen, die flexibel indeelbaar zijn en een commerciële plint. Stadsdeel Nieuw-West koos het innovatieve plan van Olaf Gipser Architects en Heutink Groep vanwege het bijzondere concept en het vernieuwende woningprogramma. De bouw start naar verwachting eind 2016. Bouwvisie heeft een bijdrage geleverd aan het optimaliseren van het energetische en bouwfysische ontwerp.

https://web.archive.org/web/20161016190604im_/https://www.bouwvisie-ri.nl/nieuwsfoto3.jpg