Er wordt ons regelmatig gevraagd door ondernemers of ze verplicht zijn om minimaal een Energielabel C te hebben voor hun kantoor na 1-1-2023. Op dit moment hebben ca. 50% van de kantoren een C label, 11% hebben een D label of slechter en 39% heeft geen label. Wat gebeurt er dan als hun kantoor hieraan niet voldoet en welke sancties worden er genomen?
 
Met dit korte artikel worden de antwoorden duidelijker. De verplichting van het hebben van minimaal een Energielabel C geldt niet als:
– de gebruiksoppervlakte van alle kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties bv kantine) <50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het hele gebouw;
– de gebruiksoppervlakte van alle kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het hele gebouw <100 m² is;
– het gaat om monumenten als bedoeld in de Erfgoedwet of aangewezen monumenten in een provinciale of gemeentelijke verordening;
– het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt;
– het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de Onteigeningswet;
– het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
– de maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.
 
In de afbeelding staat het stappenplan voor eventuele sancties uitgelegd. Wilt u meer informatie en een Energie Advies [EPA maatwerkadvies], neem dan contact op.