Consortium E+ heeft de innovatieve aanbesteding GO 33 woningen in Ulft van woningcorporatie Wonion gewonnen. Op dit moment worden alle voorbereidingen getroffen voor de start van het werk. Met een gemiddelde GPR Gebouw score van ruim 7 worden de woningen duurzaam, comfortabel (ATG klasse A en B) en energiezuinig (energielabel A) gerenoveerd.

https://web.archive.org/web/20160731233924im_/https://www.bouwvisie-ri.nl/afbeeldingen/e+_33WON_ULFT.png