Bouwvisie: Redactioneel artikel in Enervision over EPG, dynamische gebouwsimulaties, kwaliteitsborging en warmtepompen.

Zie voor artikel www.enervision.nl/nl/app

https://web.archive.org/web/20141022222749im_/https://www.bouwvisie-ri.nl/afbeeldingen/enervision_norm.jpg