De overheid wil dat we minder gas gaan gebruiken. De problemen in Groningengeven dit mede aan en ook de afhankelijkheid van het buitenland is te risicovol. De energiebelasting op gas wordt 32% hoger (van 19,85 naar 26,30 cent) en op elektriciteit wordt 14% lager (van 12,23 naar 10,63 cent)

Een gemiddeld huishouden met een verbruik van 3500 kWh elektriciteit en 1800 m3 gas betaalt ongeveer �55 per jaar meer belasting. Een huishouden met 3500 kWh en 900 m3, betaalt per saldo niets meer dan in 2015.

Deze maatregel moet huishoudens stimuleren om meer energiebesparende maatregelen te treffen zoals isoleren of een zonneboiler installeren.

Door de elektrische energie goedkoper te maken wordt het interessanter om verwarmen met gas te vervangen door verwarmen met elektriciteit, bijvoorbeeld door warmtepompen of infrarood panelen te gebruiken.

Naast fiscale maatregelen wordener subsidies verstrekt voor warmtepompen, zonneboilers en pelletkachels.

https://web.archive.org/web/20170107022148im_/https://www.bouwvisie-ri.nl/afbeeldingen/energiebesparing.jpg