De bouwfysische online rekentool www.fysicalc.nl is aangepast aan de nieuwe regelgeving, welke per 1 juni jl. is ingegaan. De rekenmethodiek van luchtlagen in constructies uit Hoofdstuk 8 van de NTA8800 januari 2022 is gewijzigd.

De Rcav waarde van niet-, zwak- en sterk geventileerde luchtlagen is aangepast volgens de nieuwe tabellen: tabel C3 warmteweerstand van een verticale luchtspouw en tabel C4 warmteweerstand van een horizontale luchtspouw. Deze wijziging is verwerkt in de online rekentool. Fysicalc is weer up to date zoals u gewend bent van de marktleider in Nederland.