Adviesbureau Bouwvisie presenteert op de bouwbeurs dé online rekentool Fysicalc. Hiermee kunnen gebruiksvriendelijk Rc waarde, afschotisolatie plat dak en condensatie berekeningen gemaakt worden.

Fysicalc is onafhankelijk en vervangt alle bestaande en individuele Rc rekenprogramma`s. Het vergelijken van de toe te passen materialen in de bouwkundige constructies wordt zo een kinderspel.

Fysicalc is bedoeld voor alle personen die zich met bouwfysica bezig houden: adviseurs, architecten, aannemers, projectontwikkelaars, woningcorporaties, fabrikanten, installateurs, scholieren, etc.

Alleen tijdens de bouwbeurs is er een korting mogelijk op de aanschaf van Fysicalc. De beurskorting is een half jaar gratis gebruik maken van de professionele helpdesk ter waarde van € 130 ex BTW.

https://web.archive.org/web/20140109085722im_/https://www.bouwvisie-ri.nl:80/afbeeldingen/bouwbeurs_banner.jpg