Het energielabel voor utiliteitsgebouwen is verplicht. Sinds 1 juli 2015 is via de woningwet wettelijk geregeld dat vanaf die datum gebouwen zonder een energielabel een boete van �1300 krijgen!

Het gaat in de woningwet om de aanpassing van artikel 120b. Dit artikel gaat over handhaving van internationale verplichtingen, zoals de implementatie van de EPBD, de Europese richtlijn voor energiebesparing bij gebouwen. Daar stond in de oorspronkelijke tekst alleen de lasten onder bestuursdwang. Daar wordt aan toegevoegd de bestuurlijke boete die bedoeld is voor onder andere het energielabel voor de utiliteitsbouw,’ aldus het ministerie van BZK. Via de gewijzigde woningwet is de handhaving van het EPA-U label vanaf 1 juli 2015 geregeld.

Het sanctiebeleid hiervoor is door Minister Blok inmiddels aangescherpt. Het niet aanwezig zijn van een energielabel wordt beboet door het Ministerie inspectie Leefomgeving en Transport met � 1.300,- per gebouw.
Bouwvisie kan het traject voor het verkrijgen van een energielabel utiliteit voor u verzorgen.

https://web.archive.org/web/20160731171651im_/https://www.bouwvisie-ri.nl/afbeeldingen/energielabel_Ubouw.jpg