Sinds mei zijn er 3 adviseurs van Bouwvisie betrokken bij de stichting ADV Achterhoek Duurzaam Verbouwen. Donateurs, zowel particulieren als bedrijven, van ADV kunnen gebruik maken van de kennis en het advies van deze 3 adviseurs: Henk Jonker, Steven Kok en Frank Postma.

De visie van ADV is gericht op 3 peilers:
– comfort
– gezondheid
– kapitaal- en gebruikswaarde
Het doel van ADV is de bewustwording van het effect van de huidige gebouwconstructie en installaties op het energiegebruik, gezondheid en comfort. Voor de (kapitaal) waarde van een woning/bedrijfsgebouw zijn in de toekomst niet alleen de ligging/locatie en uiterlijk belangrijk, maar ook de gebruikskosten en belevingswaarde.

U kunt de 3 onafhankelijke adviseurs van Bouwvisie vinden op de site van ADV.
» www.achterhoekduurzaamverbouwen.nl

https://web.archive.org/web/20140109085645im_/https://www.bouwvisie-ri.nl:80/afbeeldingen/ADV_logo.jpg