Voor de woning- en utiliteitsbouw worden per 1 januari 2015 de epc eisen aangescherpt. Voor de woningbouw wordt de eis ca. 33% scherper en voor de utiliteitsbouw ligt de eis vanaf januari ca. 20% tot 50% scherper afhankelijk van de gebruiksfunctie.
https://web.archive.org/web/20150208090240im_/https://www.bouwvisie-ri.nl/afbeeldingen/epc_eisen_2015.jpg

In onderstaande tabel worden de epc eisen voor de verschillende gebruiksfunctie weergegeven.
https://web.archive.org/web/20150208090240im_/https://www.bouwvisie-ri.nl/afbeeldingen/daling_epc_eis.jpg

De partners van het Lente-akkoord hebben verschillende eisen voor de thermische isolatie opgesteld. Deze Rc waarden voor gevels, vloeren en daken zullen per 1 januari 2015 verplicht worden.

GEVELS: Rc ≥ 4,5 mē.K/W
BEGANE GROND VLOEREN: Rc ≥ 3,5 mē.K/W
DAKEN: Rc ≥ 6,0 mē.K/W